Gain knowledge in human thermography, a new area of expertise within health and performance professionals.

Preventie

Bij het opbouwen van een gezonde levensstijl kan de ThermoHuman technologie een uniek inzicht geven in blessures en andere risicogebieden in het lichaam. Aan de hand daarvan kan een trainingsschema worden bepaald of besloten worden om onder begeleiding te bewegen. Op die manier worden gewenste resultaten behaald en kunnen blessures vermeden worden.

Interventie

De ThermoHuman technologie ondersteunt het stellen van een diagnose. Het geeft een beeld van het letsel en van de compensatie in de omliggende gebieden. Het behandelprogramma dat hierop volgt wordt geoptimaliseerd door de informatie van ThermoHuman te combineren met andere medische beeldvormingstechnieken. De blessure en behandeling zijn middels deze technologie dus eenvoudiger te identificeren. Uiteindelijk zorgt het ook dat de kans op terugkeer van een blessure verminderd.

Oplossing

De thermografische camera maakt het mogelijk om de temperatuur van de huid te meten. De informatie die uit deze meting naar voren komt, wordt gebruikt om blessures in kaart te brengen. Ook wordt de ernst van de blessure achterhaald. Vervolgens gebruiken fysiotherapeuten en revalidatieartsen deze info ter ondersteuning van hun behandelprogramma's. Zo zijn zij in staat om hun patiënten uitstekend te helpen.

De ThermoHuman software is uniek.

Deze technologie analyseert de thermografische informatie van meer dan honderd lichaamsdelen. Dit wordt vertaald in de avatar zoals hier rechts getoond.

De verschillende kleuren geven het aangedane gebied én de ernst van de blessure aan. Tijdens de behandelperiode kan met de thermografische foto's worden gekeken naar de effectiviteit van de behandeling. Herstelt een patiënt ook daadwerkelijk van de blessure of niet? Zo kan tijdig bepaald worden of de therapie werkt, of dat er een alternatief nodig is.ThermoHuman zorgt ervoor dat patiënten op een snelle, efficiënte en simpele wijze optimaal geholpen worden.